animated gif

Dữ liệu mở là gì?

Dữ liệu mở là dữ liệu có thể được bất kỳ ai sử dụng, chia sẻ, phát triển ở bất kỳ đâu, với bất kỳ mục đích nào. Các thuộc tính “mở” trong dữ liệu mở bao gồm việc áp dụng giấy phép mở đối với dữ liệu, cho phép người dùng truy cập và được thiết lập dưới định dạng mở cho phép việc tìm kiếm bằng máy tính. Dữ liệu mở có thể áp dụng đối với nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như văn hóa, giáo dục, khoa học, tài chính, thống kê, sức khỏe, môi trường… Dữ liệu mở được coi là nền tảng của tri thức mở.

Các chuyên đề mới

Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với hơn 5000 điểm mỏ của 60 loại khoáng sản. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về mặt quản trị và tác động môi trường, xã hội.

Vùng núi Tây Bắc của Việt Nam có địa hình hình đồi núi phức tạp bị chia cắt mạnh bao gồm 4 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình với tổng diện tích đất là hơn 3,7 triệu ha, chiếm 11,5% diện tích cả nước.

Groups

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài...

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự...

Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và...