Notice: A non well formed numeric value encountered in MigrationBase->__construct() (line 425 of /home/onature/domains/opendata.vn/public_html/profiles/dkan/modules/contrib/migrate/includes/base.inc).

Bản đồ địa hình Việt Nam những năm 1950

Primary tabs

Bộ dữ liệu về bản đồ địa hình Việt Nam tỉ lệ 1/250.000 được xuất bản những năm 1950 bởi quân đội Hoa Kỳ với phép chiếu bản đồ Transverse Mercator UTM múi chiếu 48 và 49. Khoảng cách các đường bình độ là 100m. Dữ liệu được cung cấp và lưu trữ bởi Thư viện của Đại học Texas Hoa Kỳ. Độc giả có thể tải tệp tin phân mảnh bản đồ trong đó có các thuộc tính phiên hiệu mảnh bản đồ, tên mảnh bản đồ và có gắn đường liên kết tải dữ liệu. Nhóm dữ liệu Open Data Việt Nam giới thiệu với độc giả với mục đích tham khảo. Nhóm dữ liệu không có bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của dữ liệu.

Source: ODVietnam
FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
91943250-95f3-44ed-bd88-6b81a2454dfb
Language
Vietnamese
Giấy phép
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ dữ liệu của Thư viện đại học Texas Hoa Kỳ. Sau khi số hóa chia mảnh mỗi mảnh bản đồ sẽ được gắn đường dẫn tải dữ liệu từ Thư viện Đại học Texas Hoa Kỳ.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
Công cộng
POD Theme
Cơ sở hạ tầng
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12