Tab chính

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Bản đồ địa hình Việt Nam những năm 1950

Bộ dữ liệu về bản đồ địa hình Việt Nam tỉ lệ 1/250.000 được xuất bản những năm 1950 bởi quân đội Hoa Kỳ với phép chiếu bản đồ Transverse Mercator UTM múi chiếu 48 và 49. Khoảng cách các đường bình độ là 100m. Dữ liệu được cung cấp và lưu trữ bởi Thư viện của Đại học Texas Hoa Kỳ. Độc giả có thể tải tệp tin phân mảnh bản đồ trong đó có các thuộc tính phiên hiệu mảnh bản đồ, tên mảnh bản đồ và có gắn đường liên kết tải dữ liệu. Nhóm dữ liệu Open Data Việt Nam giới thiệu với độc giả với mục đích tham khảo. Nhóm dữ liệu không có bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của dữ liệu.

FieldValue
Ngày cập nhật
2017-07-31
Ngày đăng tải
2017-07-31
Mã định danh
91943250-95f3-44ed-bd88-6b81a2454dfb
Spatial / Geographical Coverage Location
Vietnam
Language
Vietnamese
License
Author
Dịch vụ bản đồ quân đội (Army map Service)
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ dữ liệu của Thư viện đại học Texas Hoa Kỳ. Sau khi số hóa chia mảnh mỗi mảnh bản đồ sẽ được gắn đường dẫn tải dữ liệu từ Thư viện Đại học Texas Hoa Kỳ.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
Tài nguyên công cộng
Loại dữ liệu: 
Bản đồ, dữ liệu thông tin địa lý
Lưu ý về hạn chế truy cập và sử dụng: 
Bộ dữ liệu cho phép người dùng được tái sử dụng (trừ mục đích thương mại) nhưng đề nghị ghi rõ nguồn. Nhóm dữ liệu Open Data Việt Nam chỉ trích dẫn lại dữ liệu của Thư viện Texas Hoa Kỳ nên không có trách nhiệm về nội dung của dữ liệu của Thư viện Texas Hoa Kỳ.