Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Bản đồ địa hình Việt Nam những năm 1950

Source: ODVietnam

Bộ dữ liệu về bản đồ địa hình Việt Nam tỉ lệ 1/250.000 được xuất bản những năm 1950 bởi quân đội Hoa Kỳ với phép chiếu bản đồ Transverse Mercator UTM múi chiếu 48 và 49. Khoảng cách các đường bình độ là 100m. Dữ liệu được cung cấp và lưu trữ bởi Thư viện của Đại học Texas Hoa Kỳ. Độc giả có thể tải tệp tin phân mảnh bản đồ trong đó có các thuộc tính phiên hiệu mảnh bản đồ, tên mảnh bản đồ và có gắn đường liên kết tải dữ liệu. Nhóm dữ liệu Open Data Việt Nam giới thiệu với độc giả với mục đích tham khảo. Nhóm dữ liệu không có bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của dữ liệu.

FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
91943250-95f3-44ed-bd88-6b81a2454dfb
Language
Vietnamese
Giấy phép
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ dữ liệu của Thư viện đại học Texas Hoa Kỳ. Sau khi số hóa chia mảnh mỗi mảnh bản đồ sẽ được gắn đường dẫn tải dữ liệu từ Thư viện Đại học Texas Hoa Kỳ.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
tài nguyên công cộng
POD Theme
Cơ sở hạ tầng
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12