Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2017

Primary tabs

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2017 là báo cáo đầu tiên do Bộ Công Thương xây dựng và dự kiến tiếp tục thực hiện theo chu kỳ 2 năm trong tương lai. Mục đích của báo cáo là đưa ra định hướng tổng quan cho ngành năng lượng, trong đó tập trung vào các kịch bản phát triển điện lực trên cơ sở tiềm năng và chi phí của nguồn năng lượng sơ cấp, đồng thời xác định những thách thức chính của ngành trong trung hạn và dài hạn. Mục tiêu dài hạn khi cập nhật tình hình về triển vọng ngành năng lượng của Việt Nam là nhằm đạt được sự đồng thuận của các bên trên phạm vi rộng hơn về những cơ hội và thách thức của ngành cũng như đưa ra các biện pháp giải quyết.

Báo cáo được xây dựng tập trung chủ yếu vào ngành điện, trong đó đưa ra các kịch bản phát triển nguồn điện và xem xét khả năng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo trong tương lai. Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) tổ chức thực hiện nghiên cứu và xây dựng báo cáo các kịch bản phát triển quy hoạch nguồn điện nhằm xác định các giải pháp, lộ trình để đạt được mục tiêu chính sách hiện tại với chi phí thấp nhất, đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu này đặc biệt tập trung vào khía cạnh tích hợp phát triển năng lượng tái tạo vào cơ cấu nguồn điện trong tương lai.

Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra một số kết quả nghiên cứu ban đầu về tiềm năng sử dụng năng lượng tái tạo bao gồm điện gió, mặt trời, sinh khối… trên cơ sở các số liệu của các nghiên cứu trước đây.

Những nội dung và phân tích chung về ngành năng lượng dựa trên các báo cáo đã thực hiện. Bộ Công Thương có thể phân tích sâu hơn về các vấn đề khác trong những báo cáo triển vọng sau này khi thực hiện thêm các nghiên cứu chuyên sâu hơn về những giả định dữ liệu được sử dụng.

Về mặt bản chất, báo cáo hướng đến tương lai với tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra các kết luận dựa trên một số giả định mà chỉ có thể kiểm chứng về độ tin cậy trong tương lai.

Báo cáo này đưa ra những góc nhìn dành cho các nhà hoạch định chính sách trong ngành cũng như các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có quan tâm đến sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.

Báo cáo và phân tích các kịch bản phát triển nguồn điện và xem xét khả năng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo được thực hiện với nguồn tài trợ của Chính phủ Đan Mạch. Trong quá trình nghiên cứu, tiềm năng năng lượng tái tạo được tham khảo từ nguồn của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và hoàn tất dựa trên số liệu về tốc độ gió do Công ty Vestas và trường Đại học Kỹ thuật Đan Mạch cung cấp.

Những đề xuất và đánh giá trong báo cáo này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, cập nhật trong thời gian 3 năm tiếp theo thực hiện Chương trình Hợp tác đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch.

Source: ODVietnam
FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
228f0104-38b1-4984-a4f6-dc7ebdf4f916
Language
Vietnamese (Vietnam)
Giấy phép
Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
tài nguyên công cộng
POD Theme
Năng lượng
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12