Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Báo cáo về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản

Các bộ tiêu chuẩn về công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản đã được xây dựng và áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, điển hình trong số đó là Sáng kiến minh bạch công nghiệp khai khoáng – EITI. Mặc dù đã qua một thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu nhưng cho đến thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa thể hiện quyết tâm gia nhập và áp dụng bộ tiêu chuẩn EITI. Theo đánh giá của một số nghiên cứu trước đó, các quy định pháp lý của Việt Nam không hề thua kém nếu so sánh với nhiều quốc gia trong khu vực . Tuy nhiên, khoảng cách từ quy định trên giấy và thực tiễn thi hành luôn là vấn đề lớn của hệ thống pháp luật Việt Nam. Mặc dù Luật khoáng sản đã được ban hành từ năm 2010 với nhiều quy định nhằm tăng cường tính minh bạch, song thực tế triển khai còn chưa được như kỳ vọng của nhà làm luật. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 20132 , mức độ thực thi nhiều quy định của pháp luật về khoáng sản còn thấp. Ví dụ, quy định về cấp phép hoạt động khoáng sản có mức độ sai phạm khá cao: 1086 sai phạm trên 957 giấy phép (tức là trung bình mỗi giấy phép có 1,13 sai phạm). Sau 6 năm thi hành Luật khoáng sản 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện các văn bản trên. Thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đang có kế hoạch sẽ sửa đổi nhiều quy định về tài chính trong lĩnh vực khoáng sản nhằm đáp ứng tốt hơn với điều kiện mới. Việc sửa đổi các chính sách này đòi hỏi rất nhiều các thông tin đầu vào và các nhận định, đánh giá khách quan. Những thực trạng đó đặt ra nhu cầu nghiên cứu sâu hơn về khoảng cách giữa thực tiễn thi hành và quy định của pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản. Trong khuôn khổ dự án “Vận động cải thiện chính sách nhằm tăng cường tính minh bạch ngành công nghiệp khai thác khoáng sản” của Liên minh Khoáng sản, các chuyên gia của Ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Báo cáo nghiên cứu Mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin và đưa ra những khuyến nghị hữu ích để các nhà hoạch định chính sách cân nhắc và có những quyết định thúc đẩy thực thi công khai minh bạch trong ngành khoáng sản tại Việt Nam.
Source: ODVietnam
PanNature
Bộ phận Dữ liệu OpenDEV
Quản trị công nghiệp khai thác
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12