Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Đánh giá tác động môi trường Thủy điện Sông Tranh 1

Công ty Cổ phần Sông Ba đã xây dựng thủy điện Sông Tranh 1 (công suất thiết kế 20MW với điện lượng bình quân hàng năm là 80,57 triệu kWh) trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Dự án đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 1705/QĐ-BCN ngày 3/7/2006 về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015" và Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Source: ODVietnam
PanNature
Vietnamese (Vietnam)
Vietnamese
Công ty Cổ phần Sông Ba
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Công cộng
Đánh giá tác động môi trường
Thủy điện
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12