Địa giới hành chính và Địa danh các quận, huyện Việt Nam

Primary tabs

Dữ liệu bản đồ địa giới hành chính Việt Nam là bộ dữ liệu bao gồm dữ liệu ranh giới cấp tỉnh, cấp huyện và đường bờ biển. Bộ dữ liệu bao gồm địa danh cấp quận, huyện với thống kê dân số đi kèm theo. Dữ liệu thống kê dân số được thống kê năm 2009 được trích dẫn từ dữ liệu thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Địa giới hành chính đã được cập nhật theo ranh giới hiện tại mới nhất dựa trên dữ liệu trên cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Dữ liệu được xây dựng ở hệ tọa độ WGS 84.

Source: ODVietnam
FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
68cbc01d-49a1-4269-8618-8dc23419de45
Language
Vietnamese
Giấy phép
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ trang thông tin Global Map of Vietnam ©ISCGM/ Department of Survey and Mapping, Ministry of Nutural Resources and Environment-Vietnam. Sau đó nhóm dữ liệu liệu đã Việt hóa cũng như chuẩn hóa và cập nhật các ranh giới hành chính khu vực thành phố Hà Nội theo dữ liệu trên cổng dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn/); bổ sung dữ liệu dân số được trích dẫn và tham khảo từ dữ liệu thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2009.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
Công cộng
POD Theme
Tài nguyên đất đai
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12