Tab chính

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Địa giới hành chính và Địa danh các quận, huyện Việt Nam

Dữ liệu bản đồ địa giới hành chính Việt Nam là bộ dữ liệu bao gồm dữ liệu ranh giới cấp tỉnh, cấp huyện và đường bờ biển. Bộ dữ liệu bao gồm địa danh cấp quận, huyện với thống kê dân số đi kèm theo. Dữ liệu thống kê dân số được thống kê năm 2009 được trích dẫn từ dữ liệu thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Địa giới hành chính đã được cập nhật theo ranh giới hiện tại mới nhất dựa trên dữ liệu trên cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Dữ liệu được xây dựng ở hệ tọa độ WGS 84.

FieldValue
Ngày cập nhật
2017-07-06
Ngày đăng tải
2017-07-06
Mã định danh
68cbc01d-49a1-4269-8618-8dc23419de45
Spatial / Geographical Coverage Location
Vietnam
Language
vi_VN
Vietnamese
License
Author
Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ trang thông tin Global Map of Vietnam ©ISCGM/ Department of Survey and Mapping, Ministry of Nutural Resources and Environment-Vietnam. Sau đó nhóm dữ liệu liệu đã Việt hóa cũng như chuẩn hóa và cập nhật các ranh giới hành chính khu vực thành phố Hà Nội theo dữ liệu trên cổng dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn/); bổ sung dữ liệu dân số được trích dẫn và tham khảo từ dữ liệu thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2009.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
Tài nguyên công cộng
Loại dữ liệu: 
Bản đồ, dữ liệu thông tin địa lý
Lưu ý về hạn chế truy cập và sử dụng: 
Bộ dữ liệu cho phép người dùng được tái sử dụng (trừ mục đích thương mại) nhưng đề nghị ghi rõ nguồn.