Một số dữ liệu về giá trị của tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam từ năm 1985 - 2015

Primary tabs

Dữ liệu thể hiện sự đóng góp của ngành khai khoáng Việt Nam giai đoạn 1970-2015. Trong đó, các cụm từ được phân nghĩa bao gồm:
- Thu nhập quốc dân (Gross national income – GNI) là chỉ số kinh tế xác định tổng thu nhập của một quốc gia trong một thời gian, thường là một năm
- Sự cạn kiệt tài nguyên khoáng sản là tỷ số giữa giá trị dự trữ của nguồn tài nguyên khoáng sản với thời gian tồn trữ còn lại (tối đa 25 năm). Nó bao gồm thiếc, vàng, chì, kẽm, sắt, đồng, niken, bạc, bauxit và photphat.
- Giá trị của khai thác khoáng sản (% của GDP) được tính bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất một lượng khoáng sản với mức giá thế giới và tổng chi phí sản xuất. Khoáng sản bao gồm thiếc, vàng, chì, kẽm, sắt, đồng, niken, bạc, bô xít và photphat.
- Giá trị của khai thác khí tự nhiên (% của GDP) được tính bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất khí tự nhiên với mức giá thế giới và tổng chi phí sản xuất.
- Giá trị của khai thác dầu (% của GDP) được tính bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất dầu thô với mức giá thế giới và tổng chi phí sản xuất.
- Quặng và kim loại bao gồm các mặt hàng trong mục 27 (phân bón thô, khoáng chất); mục 28 (Quặng kim loại, phế liệu); và mục 68 (kim loại màu) của SITC (Hệ thống phân loại thương mại chuẩn của quốc tế - đây là hệ thống phân loại được duy trì bởi Liên hợp quốc)

Source: ODVietnam
FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
2717c35e-6bef-455f-a2e9-9a114730ea0b
Giấy phép
Data Dictionary

Dữ liệu được trích xuất từ Ngân hàng Thế giới (WorldBank) theo lựa chọn riêng về Việt Nam và liên quan về khoáng sản như tại địa chỉ: http://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.DMIN.CD?locations=VN&view=chart

Lưu ý: Dữ liệu trên website của WorldBank được cập nhật liên tục, và bộ dữ liệu về giá trị của tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam từ năm 1985 - 2015 được trích xuất khi WorldBank cập nhật dữ liệu cuối cùng vào ngày 17/04/2017.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
tài nguyên công cộng
POD Theme
Khoáng sản và dầu khí
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12