Nông nghiệp Tây Bắc: Nhận diện thách thức và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Primary tabs

Source: ODVietnam

Sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, thổ nhưỡng phong phú và khí hậu tương đối mát mẻ, song Tây Bắc chưa có nhiều bứt phá trong phát triển nông nghiệp do gặp một số khó khăn về hạ tầng, địa hình cùng phương thức canh tác lạc hậu khiến đất đai bị bạc màu, thoái hóa. Đặc biệt, khu vực này chịu nhiều tác động bất lợi từ các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa, lũ, khô hạn, sương muối, rét đậm kéo dài.

Mặc dù Tây Bắc đã có nhiều nỗ lực trong việc khuyến khích thí nghiệm, áp dụng các mô hình nông nghiệp thân thiện nhằm vừa gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, song hầu hết các mô hình đều được triển khai trên phạm vi hẹp nên hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao. Đặc biệt, công tác xây dựng, lập kế hoạch chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng thân thiện, ứng phó biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế, cả về mặt năng lực, quy trình lẫn phương thức thực hiện. Do đó, để thúc đẩy nông nghiệp Tây Bắc phát triển, cần đặc biệt ưu tiên cải thiện hoạt động nghiên cứu, xây dựng, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động, ứng dụng thực hành nông nghiệp ứng phó được triển khai và nhân rộng.

Ở cấp độ vĩ mô, các chính sách về tái cơ cấu, quy hoạch phát triển nông nghiệp cũng như chính sách thu hút đầu tư nông nghiệp cấp vùng Tây Bắc cũng cần có những định hướng, gợi mở cụ thể để các địa phương thực thi hiệu quả nhiệm vụ phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

Trên đây là những nội dung sẽ được đề cập và thảo luận sâu trong Ấn phẩm “Nông nghiệp Tây Bắc: Nhận diện thách thức và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Ấn phẩm này thuộc khuôn khổ “Dự án Biến đổi khí hậu và các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam (CEMI)”. Dự án này do Hiệp hội các tổ chức xã hội dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á (ADDA) được triển khai từ năm 2014 với sự hợp tác giữa Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Hội nông dân tỉnh Sơn La, Hội nông dân tỉnh Lai Châu và Quỹ phát triển phụ nữ huyện Điện Biên.

FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
7294ae4a-9fd4-473d-afc0-35a16f1e5246
Language
Vietnamese (Vietnam)
Giấy phép
Data Dictionary

Ấn phẩm gồm nhiều bài viết của các tác giả và được Trung tâm Con người và Thiên nhiên biên tập, xuất bản.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
tài nguyên công cộng
POD Theme
Biến đổi khí hậu
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12