Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Phân bố khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Bình Định

Source: ODVietnam

Dữ liệu bản đồ hiện trạng phân bố khu khai thác khoáng sản tỉnh Bình Định là bộ dữ liệu bao gồm dữ liệu ranh giới xã, địa phận xã, địa danh và hiện trạng các công ty khai thác khoáng sản tỉnh Bình Định. Trong đó có các thông tin về giấy phép khai thác, thời hạn khai thác, cơ quan cấp phép, tình trạng cấp phép và tình trạng khai thác… Dữ liệu được thống kê năm 2014. Dữ liệu được xây dựng ở hệ tọa độ WGS 84.

FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
0fa17ed0-e837-4f3f-8e13-8368f1f30dbb
Language
Vietnamese
Giấy phép
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ dữ liệu thống kê của Trung tâm Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Dữ liệu đã được chuẩn hóa lại, định dạng lại các trường thuộc tính và gán mã hành chính và địa phận xã/phường trái (trên) và phải (dưới) của địa giới.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
tài nguyên công cộng
POD Theme
Các loại khoáng sản
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12