Tab chính

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Phân bố khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Bình Định

Dữ liệu bản đồ hiện trạng phân bố khu khai thác khoáng sản tỉnh Bình Định là bộ dữ liệu bao gồm dữ liệu ranh giới xã, địa phận xã, địa danh và hiện trạng các công ty khai thác khoáng sản tỉnh Bình Định. Trong đó có các thông tin về giấy phép khai thác, thời hạn khai thác, cơ quan cấp phép, tình trạng cấp phép và tình trạng khai thác… Dữ liệu được thống kê năm 2014. Dữ liệu được xây dựng ở hệ tọa độ WGS 84.

FieldValue
Ngày cập nhật
2017-07-14
Ngày đăng tải
2017-07-14
Mã định danh
0fa17ed0-e837-4f3f-8e13-8368f1f30dbb
Spatial / Geographical Coverage Location
Vietnam
Language
Vietnamese
License
Author
Trung tâm Thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ dữ liệu thống kê của Trung tâm Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Dữ liệu đã được chuẩn hóa lại, định dạng lại các trường thuộc tính và gán mã hành chính và địa phận xã/phường trái (trên) và phải (dưới) của địa giới.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
Tài nguyên công cộng
Loại dữ liệu: 
Bản đồ, dữ liệu thông tin địa lý
Tài liệu, dữ liệu khác
Lưu ý về hạn chế truy cập và sử dụng: 
Bộ dữ liệu cho phép người dùng được tái sử dụng (trừ mục đích thương mại) nhưng đề nghị ghi rõ nguồn.