Stories

2 Stories

Ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam

Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với hơn 5000 điểm mỏ của 60 loại khoáng sản. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về mặt quản trị và tác động môi trường, xã hội.

Thiên nhiên và con người vùng Tây Bắc

Vùng núi Tây Bắc của Việt Nam có địa hình hình đồi núi phức tạp bị chia cắt mạnh bao gồm 4 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình với tổng diện tích đất là hơn 3,7 triệu ha, chiếm 11,5% diện tích cả nước.